Galicia en cifras:

Poboación dos concellos galegos de máis de 20.000 habitantes(1990)

Vigo 279.986
A Coruña 256.579
Ourense 109.283
Santiago de Compostela 91.419
Ferrol 86.272
Lugo 81.493
Pontevedra 70.356
Vilagarcía de Arousa 33.653
Narón 31.353
Carballo 28.127
Redondela 28.028
Ribeira 26.258
A Estrada 25.548
Marín 24.611
Cangas 22.939
Lalín 20.760
Monforte de lemos 20.415

Poboación galega ocupada por sectores en 1992

328.500 na agricultura (31,9%)
445.700 nos servicios (43,3%)
156.400 na industria (15,2%)
87.900 na construcción (9,5%)

Galicia é unha rexión situada na esquina Norte-Oeste da peninsula iberica. Limitada ao norte e ao oeste polo Océano Antlántico, ao este polos montes Os Ancares e ao sur polo río Miño.

GALICIA ten un pouco máis de 2.800.000 habitantes, o que representa un 7% da populación española, a sua superficie é de 29.434 km2, o sea 5,9% do territorio español, o máis ben a superficie de Belxica.

Esas duas cifras censillas de normalidade esconden unha realidade máis complexa.

  • Hai no mundo cerca de 8 milions de galegos. En efectivo solo cerca de 3 milions residen en Galicia, 1.5 milions de personas nacidas en Galicia viven fora da sua terra e máis de 3.5 millions de galegos naceron no estranxeiro. Ese sanguíneo da populación ten razóns e causas.
  • A nosa rexión ten máis de 31.855 «núcleos de populación», o sea o 50% de toda España (63.613 ao total), outras páxinas explican ese fenómeno.
Galicia

Torres do Oeste

ría de Cedeira