entrada Da Nosa Galiza cos escudos de Galicia

9a, rue de Vermont  - C.P. 8 – 1211 Genève 20


  • Fálase que cando dous galegos conversan, fan unha asociación… O primeiro centro galego coñecido e hoxe desaparecido, foi o de Mexico, fundado en 1755 por nobres do reino de Galicia e conquistadores perdidos no novo mundo con morriña da súa terra.
  • A Sociedade Cultural e Deportiva A Nosa Galiza de Xenebra, foi a sede da vicepresidencia da asociación mundial dos centros galegos (casi 300 entidades ao través do mundo), esa asociación mundial parou a súas actividades cando o governo autónomo galego(Xunta de Galicia), constitueuse en 1981 ca chegada da autonomía.
  • A presidencia de esa asociación levouna a cargo o centro de Buenos Aires (Arxentina) que é o máis antergo hoxe en actividade e que contou con máis de 110’000 membros é unha das primeiras asociacións mundiais, por certo seguido de cerca… polos centros galegos de Montivideo (Uruguay) e de Caracas (Venezuela), cadaquén tiberon casi 100’000 membros.
  • O máis septentrional é o de Ushuaia (Arxentina), o máis o norte Gothenburg (Suecia), o máis lonxe de Europa o de Sydney (Australia). Un dos últimos a nacer o de Moscú(Rusia). O máis milagroso o da Havana (Cuba) do cual estan negociando a recuperación dos seus locais (Teatro Nacional de Cuba, clasificado monumento historico n°1 polos archivos cubanos despois do golpe de estado de Fidel Castro).
  • Mais perto de nós, encontrase o de Paris, Marsella así co de Bruselas.

"Ide ó fin do mundo e encontraredes a un galego"
John DOS PASSOS (escritor americano).